Tag archive for ‘anh veba tung’
By CafeCuoi On Saturday, June 29th, 2013
0 Comments

‘Bà Tưng’ bỗng dưng trở thành từ khóa về sex

Gần đây, nhạc sỹ Đào Trọng Thịnh đã chính thức thừa nhận bà Tưng là người anh đang đỡ đầu để thành ca sỹ. Nếu chỉ xét về mức độ gây chú ý với công chúng ...

Nhật Hàn