Tag archive for ‘ba tran le xuan ngoai tinh’
By CafeCuoi On Saturday, June 8th, 2013
0 Comments

Sự thật về cái chết của con gái đầu Trần Lệ Xuân

Ngô Đình Lệ Thủy là con gái đầu lòng của Ngô Đình Nhu và Trần Lệ Xuân. Trong những ngày tình hình chính trị của miền Nam ngày ấy có nhiều rối ren, căng thẳng, Ngô ...

Nhật Hàn