Tag archive for ‘Bi mat 2 nguoi dan ong tren to tien 1000d’
By Coquay On Tuesday, March 5th, 2013
0 Comments

Tờ tiền 1000 đồng

Hôm qua, N. nhìn thấy một ông già, bé nhỏ, còm cõi, xộc xệch đã dắt cả chiếc xe đạp cũng còm cõi và xộc xệch như ông lao như cảm tử ra giữa đường, để cúi xuống ...

Nhật Hàn