Tag archive for ‘con gai tuoi giap ngo co tot khong’
By CafeCuoi On Friday, February 22nd, 2013
0 Comments

Giáp Tý sinh con năm Giáp Ngọ có tốt không?

Tôi nghe nhiều người nói tuổi Giáp Tý sinh con năm Ngọ là không tốt, nhưng lại có người nói Giáp Tý sinh Giáp Ngọ cũng tốt vì cùng Giáp. Vậy cái nào đúng? Thứ sáu, ...

Nhật Hàn