Tag archive for ‘Hinh anh sieu nhan thien su’
By CafeCuoi On Monday, July 8th, 2013
0 Comments

Chuyện tình phóng túng của nữ thiên hoàng Koken

Nữ Thiên hoàng Koken lên ngôi vào năm 749, là vị nữ Thiên hoàng thứ 6 trong lịch sử Nhật Bản, cũng là vị nữ Thiên hoàng cuối cùng trong “thời đại nữ đế” của ...

Nhật Hàn