Tag archive for ‘nhung doa hoa dep nhat’
By CafeCuoi On Wednesday, July 3rd, 2013
0 Comments

‘Không ít nhà đầu tư ngoại sẵn sàng rót vốn vào FLC’

Thưa ông, nửa đầu năm 2013 đã trôi qua, với diễn biến vĩ mô còn nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, FLC đã hoàn thành đến đâu kế hoạch kinh doanh năm nay? Nửa ...

Nhật Hàn