Tag archive for ‘rancannguoi’
By CafeCuoi On Friday, August 23rd, 2013
0 Comments

‘Cô hồn sống’ tranh đồ với ‘cô hồn chết’ ở Sài Gòn

Hàng năm, cứ đến tháng 7 âm lịch, những gia đình người Hoa và người theo đạo Phật tại Sài Gòn lại bắt đầu phong tục cúng cô hồn với ý nghĩa cứu giúp những ...

Nhật Hàn