Tag archive for ‘sdt gai goi hanoi’
By CafeCuoi On Friday, March 22nd, 2013
0 Comments

‘Gái gọi sinh viên’ – quảng cáo và sự thật

Một má mì nói thẳng: “hàng sinh viên” có nhưng rất hiếm vì nhiều cô dính vào đường dây của má mì một thời gian là bỏ học hoặc xin… đúp sang năm sau học tiếp.Bên ...

Nhật Hàn