Tag archive for ‘ten nhung thanh vien nhom hktm thefive’
By Coquay On Saturday, February 2nd, 2013
0 Comments

‘Đàn em’ của HKT sang Trung Quốc biểu diễn

Nhóm nhạc ‘Đàn em’ của HKT được mời sang Trung Quốc biểu diễn. Nhóm nhạc thiếu nhi HKTM đã thay thế “đàn anh” tham gia ghi hình chương trình mừng xuân ...

Nhật Hàn