Tag archive for ‘tiem luc quan su the gioi’
By CafeCuoi On Sunday, February 24th, 2013
0 Comments

VN đứng thứ 25 TG về sức mạnh quân sự

Theo số liệu được công bố vào trung tuần tháng 2/2013 này, GFP đã dựa trên 40 chỉ số khác nhau để đánh giá sức mạnh, tiềm lực quân sự của các nước trên thế giới, ...

Nhật Hàn