Tag archive for ‘tinsok 18’
By CafeCuoi On Saturday, June 29th, 2013
0 Comments

Giá vàng tiến sát 38 triệu đồng

Chiều bán vàng còn tăng cao mạnh hơn. Lúc 9h, doanh nghiệp này đưa chiều bán lên 37,8 triệu đồng, cao hơn 2,7 triệu đồng so với sáng ...

Nhật Hàn