Tag archive for ‘video canh nong phim viet truoc 1975’
By CafeCuoi On Thursday, May 2nd, 2013
0 Comments

Cảnh sex trong phim Việt vẫn còn nhiều rào cản

Cảnh nóng trong phim Việt xuất hiện khá muộn màng trong lịch sử của nền điện ảnh. Bộ phim đầu tiên của điện ảnh Cách mạng Việt Nam ra đời cuối thập niên 1950 ...

Nhật Hàn