Tag archive for ‘xem danh bong chuyen bang ghe o nghe an’
By Coquay On Tuesday, January 29th, 2013
0 Comments

Đánh bóng chuyền = ghế.

A bên đánh tay tệ quá. Đánh bằng ghế thì khi bắt bóng k thể nào đưa lên đập, hoặc đẩy ra cuối sân đc (Muốn đẩy ra cuối sân thì phải lấy đà ghế xa, nhìn là bắt ...

Nhật Hàn